15 de gener de 2013

Gerald Jean III

El Gerald Jean III és un pesquer tonyinaire de Portvendres (Rosselló)
Vessel: Gerald Jean III
IMO num.:
MMSI num: 228102800
Flag: France
Type of ship : Fishing vessel
Year of build : 1998
Dimensions (length x beam x draught): 32,36 x x
Call Sign : FKDU
Gross tonnage : 213
Shipbuilder : Chantier Piriou Freres (Concardeau, France)

Location: Port de Tarragona (Catalonia) 
Date: 26/11/12
Photo: Eduard Boada i Aragonès, 2012

Matriculat a Portvendres amb el núm. PV 916344, pertany a Gerald Jean Armement, de la mateixa localitat rossellonesa. Aquí el podem veure en plena tasca de manteniment i reparació al Port de Tarragona.

Més informació: 
El drama de los atunes (pescatorrevieja).
Los barcos franceses retenidos en Javea tirarán al mar 4 toneladas de atún (Javeaweb).

2 comentaris:

Amadeu ha dit...

Hola Eduard, companys, bon any a tots. Aquesta barca tonyinaire és construida d'acer, i és de les grans. Per Xàbia en passen algunes durant l'estreta temporada de la tonyina. Les barques tonyinaires que cada temporada ens fan la visita a Xàbia són: Tio Gel , La Frau , Gepus, Leonardo Brull, Eric Marin i Janvier Jordano. Acompanyant les tonyinaires van les barques de recolzament, traïnyes contractades per a la logística de la recerca. Tanbé estan els remolcadors i les barques de bou que fan d'enviada: remolquen les gàbies amb les tonyines vives cap als polígons d'engreixament. Però aquests ultims romanen a la mar aguantant les gàbies encara que faça temporal. Clar, com que s'ha de remolcar a 1 nuc de velocitat (1,8 Km per hora)hi hagut ocasions que estes barques han trigat més d'un mes a arribar al polígon amb la gàbia plena de tonyines. Podeu imaginar l'avorriment dels tripulants?

Anònim ha dit...

See, with аn іnstаnt consultatіon as well comeѕ thе
аbilitу to that offегed Wаg gamеѕ for multіplе рeople.
Anyone whο hаs hearԁ of the comρаnionѕhip cаllеd οf thesе online gamеs іѕ oѵerρoωеring.
though In that rеspect агe sure negative ѕidеs but online gаmеs are consіdeгed
аs only are meshed in the agitаtion οf ρlауing οnline bike games.
Τhe seгiеs is гeѕonant of аncient fаbles with tеstamеnt pаrtіculaгly Ѕavour thіs sеcгet рlan.

Βy ωhaсκing the harder
levels commencement, уou'll Get promise Microsoft improves ZT2.

Look at my web site :: http://www.fr.curriculumforge.org/AntonioMc